dystrofi

Kopiera term
1. näringsrubbning. 2. muskelförtvining: dystrophia myotonica medfödd gendefekt som leder till nedsatt muskelkraft i varierande grad.
dystrophia
Kopiera term
dystrophia: nutritional disorder. dystrophy: muscle wasting:  dystrophia myotonica congenital gene defect leading to various degrees of decrease in muscle power.