effektorgan

Kopiera term
de organ, ofta muskler (tvärstrimmig muskulatur, glatt muskulatur och hjärtmuskel) eller körtlar, som via signaler från centrala nervsystemet utövar sin verkan.
effector organ
Kopiera term
those organs, often muscles (striated muscle, smooth muscle and cardiac muscle) or glands, that exercise an effect (movement or secretions) in response to signals from the central nervous system (CNS).