eklampsi

Kopiera term
tillstånd vid graviditet och förlossning med bl.a. kramp, medvetslöshet, högt blodtryck och ibland svår rubbning av koagulation, njur- och leverfunktion.
eclampsia
Kopiera term
condition during pregnancy and delivery, including convulsions, loss of consciousness, hypertension and occasionally severe disorders involving coagulation, renal and liver function.