elöverkänslighet

Kopiera term
upplevd känslighet med symtom som bl.a. hudbesvär och trötthet i samband med exponering för elektriska fält.
electromagnetic hypersensitivity
Kopiera term
EHS; symptoms such as skin problems, fatigue, etc., associated with exposure to electric fields.