elektronystagmogram

Kopiera term
ENG, elektrisk registrering av nystagmus (ofrivilliga ögonrörelser), används vid utredning av yrsel, ostadighet och balansrubbning.
electronystagmogram
Kopiera term
ENG, electronic recording of involuntary eye movements (nystagmus), used in workup of dizziness, unsteadiness and balance disorders.