enterohepatiska kretsloppet

Kopiera term
tarm-leverkretsloppet, återupptag av ämnen som bildats i levern och utsöndrats i gallan genom att absorbera dem via tarmen till portavenen och levern.
enterohepatic circulation
Kopiera term
, reuptake of substances produced in the liver and secreted in the bile through absorption from the intestine to the portal vein and back to the liver.