enterokocker

Kopiera term
grampositivt bakteriesläkte som normalt förekommer i tarmen, men kan orsaka urinvägsinfektion, endokardit och sepsis.
enterococci
Kopiera term
Gram-positive bacteria genus normally occurring in the intestine, which may cause urinary tract infection, endocarditis and sepsis.