enteropati

Kopiera term
sammanfattande term på olika tarmsjukdomar: exudativ e. tillstånd av kraftig inflammation i tarmen som ger förlust av proteiner och salter och vätska ut till tarmen.
enteropathy
Kopiera term
collective term for various intestinal diseases: exudative enteropathy condition involving severe inflammation of the intestine that causes leakage of proteins, salts and fluid into the intestine lumen.