epidermolysis bullosa

Kopiera term
samlingsterm för vissa hudsjukdomar med blåsbildning och hudavlossning.
epidermolysis bullosa
Kopiera term
collective term to describe certain skin diseases characterized by vesicular formation and detachment of skin.