epilepsi

Kopiera term
symtom på en störning i hjärnans signalsystem med rubbad balans mellan nervceller, vilket leder till att nervceller som ligger intill varandra samtidigt urladdas och i sin tur ger upphov till återkommande muskelkramper eller frånvaroattacker: grand mal engagerar hela hjärnan med medvetslöshet och generaliserade konvulsioner; petit mal lätta kortvariga anfall där patienten blir frånvarande några sekunder; status epilepticus täta anfall utan tid för återhämtning. Adj. epileptisk.
epilepsy
Kopiera term
symptoms of a disorder in the brain's signaling system with imbalance between nerve cells, causing nerve cells that are adjacent to each other to discharge simultaneously and in turn give rise to recurrent muscle cramps or absence seizures: grand mal engages the entire brain with loss of consciousness and generalized convulsions; petit mal mild brief seizures where the patient is absent for a few seconds; status epilepticus frequent seizures without recovery time. Adj. epileptic.