esofagusmanometri

Kopiera term
registrering av trycket i sfinktern längst ned i matstrupen för att testa funktionen av övre magmunnen.
esophageal manometry
Kopiera term
recording of pressure in the lower esophageal sphincter to test the function of the cardia.