extracellulär volym

Kopiera term
ECV, den mängd vätska i kroppen som befinner sig utanför celler och utgör ca 1/3 av all kroppsvätska.
extracellular volume
Kopiera term
ECV, amount of body fluid outside the cells, comprising about 1/3 of all body fluid.