extrakorporeal

Kopiera term
utanför kroppen: e. cirkulation t.ex. hjärtlungmaskin; e. stötvågslitotripsi stensprängning i gall- och urinvägar med hjälp av stötvågor.
extracorporeal
Kopiera term
outside the body: extracorporeal circulation e.g., heart-lung machine; e. shock wave lithotripsy destruction of stone in biliary or urinary tract using shock waves.