färgblindhet

Kopiera term
nedsatt eller obefintlig förmåga att urskilja färger: partiell färgblindhet (anomalopsi) urskiljer endast vissa färger; total f. (akromatopsi) seende i enbart svart, vitt och grått; svagt färgsinne förmåga att skilja från varandra starkt avvikande färger, men ej nyanser.
colorblindness.
Kopiera term
inability or reduced ability to distinguish colors: partial colorblindness(anomalopia) only able to distinguish certain colors;total c.(achromatopsia) seeing only black, white and gray;weak sense of colorability to distinguish strongly contrasting colors from each other, but not subtle nuances.