fönstertittarsjuka

Kopiera term
claudicatio intermittens, hälta och vadsmärta som orsakas av åderförkalkning i benens artärer.
intermittent claudication
Kopiera term
claudicatio intermittens, limp and calf pain caused by atherosclerosis of lower extremity arteries.