förmaksfladder

Kopiera term
hjärtrytmrubbning, en elektrisk störning i höger hjärtförmak där förmaken slår regelbundet; gäller endast i förmaken, själva pulsen (hjärtkammarslagen) är vanligtvis betydligt lägre men kan vara oregelbunden.