fenoximetylpenicillin (penicillin V)

Kopiera term
antibiotikum (penicillin V): infektion i öron, näsa, hals, luftvägar, hud, mjukdel.
phenoxymethylpenicillin (penicillin V)
Kopiera term
antibiotic (penicillin V) to treat infections of ear, nose, throat and airways.