fertilitetsförståelse

Kopiera term
kunskap för att identifiera den fertila perioden, för att därmed uppnå eller undvika en graviditet.
fertility awareness
Kopiera term
strategy (observing the body's natural functioning) to determine the fertile and infertile phases of a woman's menstrual cycle.