fibromyalgi

Kopiera term
muskelsjukdom som diagnostiseras vid långvarig generell smärta (>3 månander), ökad smärtkänslighet med generell utbredning och smärta vid tryck på ett antal punkter s.k. tender points.
fibromyalgia
Kopiera term
muscle disease diagnosed by prolonged general pain (> 3 months), increased pain sensitivity with a general distribution, and pain with pressure on multiple tender points.