flegmasi

Kopiera term
inflammation och svullnad: phlegmasia alba dolens smärtsam, blek svullnad av benet vid djup ventrombos; p. caerulea dolens blåaktig, smärtsam svullnad av benet vid djup ventrombos.
phlegmasia
Kopiera term
archaic term for inflammation and swelling: phlegmasia alba dolenspainful, pail swelling of leg seen in deep vein thrombosis;p. caerulea dolensbluish, painful swelling of leg in deep vein thrombosis.