flukloxacillin

Kopiera term
antibiotikum (penicillin): infektion i hud, mjukdelar, leder, skelett och lungor orsakad av stafylokocker.
flucloxacillin
Kopiera term
antibiotic (penicillin): to treat infection of skin, soft tissues, joints, bones and lungs caused by staphylococci.