fokal

Kopiera term
belägen i en brännpunkt, som bildar en härd: fokalt epilepsianfall epileptisk aktivitet som utgår från ett skadat eller sjukt område i hjärnbarken.
focal
Kopiera term
located at a point of convergence that defines a site; may pertain to infection or disease: focal seizurespartial seizures, epileptic activity emanating from a damaged or diseased area of ​​the cerebral cortex.