fraktur

Kopiera term
benbrott: sluten fraktur benbrott utan hudgenombrott; öppen f. benbrott med hudgenombrott; impressionsfraktur benbrott med intryckning av ett parti av det skadade benet; greenstickfraktur benbrott med intakt benhinna; kompressionsfraktur benbrott där skelettet tryckts ihop; patologisk f. brott på skelettben som är försvagat av sjukdom.
fracture
Kopiera term
broken bone: closed fracturefracture without breaking through the skin;open f.also called compound f.; fracture protruding through skin;impact fracturefracture with depression of part of the injured bone;greenstick fracturefracture with intact periosteum;compression fracturealso called crush fracture; fracture in which skeleton is pressed together;pathologic f.breakage of bone weakened by illness.