gammaglobulin

Kopiera term
1. den del av blodplasman som är bärare av antikroppar. 2. läkemedelsberedning som innehåller immunoglobulin, IgG.
gamma globulin
Kopiera term
1. the part of blood plasma that contains antibodies. 2. medicinal preparation that contains immunoglobulin, IgG.