gangliosidos

Kopiera term
lysosomal sjukdom, enzymdefekt i lysosomerna som leder till inlagring av gangliosid (fettliknande substans) i vävnader med neurologiska symtom som följd.
gangliosidosis
Kopiera term
lysosomal disease, enzyme defect in lysosomes that leads to accumulation of gangliosides (fatty substance) in tissues and results in neurologic symptoms.