gastric bypass

Kopiera term
GBY (eng.), operativt viktreducerande ingrepp där man kopplar ihop matstrupen med tunntarmen och på så vis slipper upptag av födoämnen via magsäcken.
gastric bypass
Kopiera term
surgical weight-loss procedure that connects the esophagus to the small intestine, thereby avoiding absorption of foods through the stomach.