gastrin

Kopiera term
ett hormon som produceras i magsäckens nedre del (antrum) och stimulerar parietalcellerna till ökad saltsyreproduktion.
gastrin
Kopiera term
hormone produced in lower part (antrum) of stomach that stimulates parietal cells to increase hydrochloric acid production.