gastroesofageal refluxsjukdom

Kopiera term
GERD, refluxsjukdom med sura uppstötningar och halsbränna orsakad av defekt ventil mellan magsäck och matstrupe, t.ex. hiatusbråck.
gastroesophageal reflux disease
Kopiera term
GERD, reflux disease with acid reflux and heartburn caused by a valve defect between the stomach and esophagus; e.g., seen in hiatal hernia.