gastrointestinal stromacellstumör

Kopiera term
GIST, tumör utgången från stödjevävnad, t.ex. glatt muskulatur i mag-tarmkanalen.
gastrointestinal stromal tumor
Kopiera term
GIST, connective tissue tumor; e.g. smooth muscle in gastrointestinal tract.