gastroschis

Kopiera term
medfödd defekt i bukväggen där hela eller delar av tunntarmspaketet ligger utanför bukhålan.
gastroschisis
Kopiera term
congenital defect in abdominal wall in which all or parts of the small intestine are displaced outside the abdominal cavity.