ghrelin

Kopiera term
ett tillväxthormon som produceras i magen vid hunger och signalerar information till aptitcentrat i hjärnan.
ghrelin
Kopiera term
growth hormone produced in stomach in response to hunger that signals information to appetite center in brain.