glidbråck

Kopiera term
typ av bråck där en del av ett inre organ utgör en del av bråcksäcken, t.ex. när bit av tarm fäster i bråcksäcken eller vid hiatushernia (mellangärdsbråck) där övre delen av magsäcken skjuts upp ovanför diafragma.
sliding hiatal hernia
Kopiera term
type of hernia in which a portion of an inner organ comprises part of the hernial sac, such as when a piece of bowel attaches to the hernial sac or hiatal hernia, where the upper part of the stomach is pushed up above the diaphragm.