gliom

Kopiera term
hjärntumör utgående från gliaceller (astrocyter): a. grad I och II låggradiga och lågmaligna; a. grad III, (anaplastiskt astrocytom) och grad IV (glioblastom, glioblastoma multiforme) höggradiga och högmaligna.
glioma
Kopiera term
connective tissue tumor in brain and spinal cord arising from glial cells.