grad Fahrenheit

Kopiera term
°F, temperatur enligt Fahrenheits temperaturskala; vattnets fryspunkt är 32 grader och kokpunkten är 212 grader.
degree Fahrenheit
Kopiera term
°F, temperature according to Fahrenheit scale; freezing point of water is 32 degrees and boiling point is 212 degrees.