grand mal

Kopiera term
stora epileptiska anfall som engagerar hela hjärnan med medvetslöshet och generaliserade konvulsioner.
grand mal
Kopiera term
major epileptic seizure involving the entire brain with loss of consciousness and generalized convulsions.