granulom

Kopiera term
inflammatorisk vävnadsreaktion: eosinofilt g. ansamling av inflammatoriska celler (eosinofila vita blodkroppar) ofta i skelettet vilket kan leda till bendestruktion.
granuloma
Kopiera term
inflammatory tissue reaction: eosinophilic granulomaaccumulation of inflammatory cells (eosinophilic white blood cells), usually in bone, which can lead to destruction.