gula febern

Kopiera term
virussjukdom orsakad av flavivirus och som sprids via myggor (förekommer i Afrika, Latinamerika och Västindien).
yellow fever
Kopiera term
viral disease caused by flaviviruses, spread by mosquitoes (found in Africa, Latin America and the Caribbean).