harpest

Kopiera term
tularemi, infektionssjukdom hos gnagare orsakad av Francisella tularensis som kan överföras till människa.
rabbit fever
Kopiera term
tularemia, infectious disease in rodents caused by Francisella tularensis that can be transmitted to humans.