hemianopsi

Kopiera term
bortfall av halva synfältet: homonym h. bortfall av samma halva av synfältet på båda ögonen vilket tyder på en skada ovanför synnervskorsningen; bitemporal h. bortfall av motsatt halva av synfältet på ögonen vilket tyder på skada under synnervskorsningen.
hemianopsia
Kopiera term
loss of half the visual field: homonymous hemianopsia loss of the same half of the visual field in both eyes, suggesting an injury above the optic chiasm; bitemporal h. loss of opposite half of visual field, indicating damage below the optic chiasm.