hemiplegi

Kopiera term
halvsidig förlamning: spastisk h. förlamning med stelhet i de förlamade extremiteterna.
hemiplegia
Kopiera term
paralysis of arm, leg, and trunk on same side of body: spastic hemiplegiaparalysis with stiffness of paralyzed limbs.