hemiplegisk gång

Kopiera term
gång där det partiellt förlamade benet föres i en båge utåt framåt med tåspetsen släpande mot marken.
hemiplegic gait
Kopiera term
gait in which the partially paralyzed leg is moved in an arc outwards and forward with toe dragging on ground.