hemofili

Kopiera term
blödarsjuka, sjukdom med ärftligt betingad blödningsbenägenhet: h. A brist på koagulationsfaktor VIII; h. B brist på koagulationsfaktor IX.
hemophilia
Kopiera term
bleeding disorder, disease with hereditary tendency for bleeding: hemophilia Adeficiency of coagulation factor VIII; hemophilia Bdeficiency of coagulation factor IX.