hemorragi

Kopiera term
blödning: haemorrhagia cerebri hjärnblödning; parenkymatös hemorragi blödning från blodkärl inne i ett organ.
hemorrhagia
Kopiera term
bleeding: haemorrhagia cerebricerebral hemorrhage; parenchymal hemorrhagebleeding from blood vessels inside an organ.