herpes

Kopiera term
infektionssjukdom orsakad av herpesvirus: h. simplex, HSV, herpesvirus där typ 1 främst orsakar h. labialis munherpes; och typ 2 främst orsakar h. genitalis könsherpes.
herpes
Kopiera term
infectious disease caused by herpesvirus: herpes simplex, HSV, herpesvirus predominantly caused by type 1 h. labialis oral herpes; and type 2 primarily causes h. genitalis genital herpes.