herpes zoster

Kopiera term
bältros, virussjukdom med smärtsam blåsbildning på grund av aktiverat varicellavirus (vattkoppsvirus).
herpes zoster
Kopiera term
shingles, viral disease with painful blisters caused by activated chickenpox virus (varicella virus).