hibernerande myokard

Kopiera term
tillstånd av försämrad hjärtmuskelfunktion i vila på grund av försämrat koronarflöde efter bl.a. hjärtinfarkt och instabil kranskärlssjukdom.
hibernating myocardium
Kopiera term
state of impaired myocardial function at rest due to impaired coronary flow after e.g. myocardial infarction and unstable coronary artery disease.