histaminer

Kopiera term
molekyler som frisätts vid allergisk reaktion och som stimulerar glatt muskulatur till dilatation i blodkärlen och kontraktion i bronkerna, vilket orsakar klåda.
histamines
Kopiera term
molecules released during an allergic reaction that stimulate smooth muscle to dilate the blood vessels and contract the bronchi.