hjälparceller

Kopiera term
T-lymfocyter i immunsystemet som producerar tillväxtfaktorer till andra vita blodkroppar och är viktiga för reglering av ett immunsvar beroende på typ av immunologisk reaktion.
helper cells
Kopiera term
T lymphocytes in the immune system that produce growth factors for other white blood cells and are important for regulation of immune response, depending on type of immune reaction.