hjärna

Kopiera term
del av centrala nervsystemet: storhjärnan cerebrum, encefalon, den större delen av CNS som finns i huvudskålen; lillhjärnan cerebellum, den mindre delen av CNS i huvudskålen; hjärnstammen den opariga delen av hjärnan som bildar övergång till ryggmärgen.
brain
Kopiera term
part of central nervous system: cerebrum encephalon, the larger portion of the CNS found in the cranium; cerebellum the smaller portion of the CNS in the cranium; brainstem the unpaired part of the brain that forms the transition to the spinal cord.