hjärndöd

Kopiera term
dödsbegrepp, en människa förklaras död när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort.
brain dead
Kopiera term
a concept of death; a person is declared brain dead upon total and irreversible cessation of all functions.